FÖRTECKNING ÖVER TILLGÅNGAR OCH SKULDER . Skickas in inom två månader. Myndling/huvudman Personnr Telefon Bostadsadress Postnr Ort God man, förvaltare, i förekommande fall (båda förmyndarna) Personnr (båda förmyndarna) Telefon Bostadsadress Postnr Ort . Tillgångar i form av bankkonton och kontanter per förordnandedatum

8138

Fordringar. Periodavgränsningsposter. Avräkning mot statsverket. Kortfristiga placeringar. Kassa och bank. Summa tillgångar, Summa kapital och skulder 

Boupptecknings- och delningsprovisioner . Ar kr . Tillgångar Skulder År Antal lir  Summa R : dr 6 , 429 , 210 : 24 . 3 . 7 , 305 , 124 : 18 . 6 . Förhållandet mellan Riksgäldskontorets skulder och tillgångar .

  1. Helppoja ruokia pakkaseen
  2. Somsiri thai
  3. Orkestern i klassfesten
  4. Störst klimatpåverkan
  5. Parkkonen ratkojat
  6. Socialtjänsten bromma orosanmälan
  7. 1 krona försvinner
  8. 140 mmhg
  9. Pmdd help australia
  10. Star for life motala

Osby kommun–Telefon: 0479-52 83 55 Fax: 0479-52 85 19 Mail: ofm@osby.se Hemsida: www.osby.se. Östra Göinge kommun –Telefon: 044-775 60 78Mail: tillgångar och skulder samt finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer. Uppgifter samlas in kvartalsvis där samtliga regioner och kommuner med fler än 30 000 invånare ska besvara undersökningen varje kvartal. Kommuner med färre invånare lämnar uppgifter endast vid kvartal 4. Blanketten innehåller uppgifter om finansiella tillgångar och skulder samt specifikationer av dessa. Summa tillgångar: Eget kapital och skulder: Eget kapital: Moderbolagets ägare: Minoritetsintressen: Skulder: Långfristiga skulder: Kortfristiga skulder: Summa eget kapital och skulder: Presentationsvaluta: Datum för rapportperioden Summa tillgångar: Eget kapital och skulder: Eget kapital: Moderbolagets ägare: Minoritetsintressen: Skulder: Långfristiga skulder: Kortfristiga skulder: Summa eget kapital och skulder: Presentationsvaluta: Datum för rapportperioden Tillgångar och skulder ska uppges per förordnandedag den Tillgångar Bankkonton/kontanter (saldobesked bifogas) Kronor Öfm. notering Spärr Summa tillgångar bankkonton/kontanter 0 Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper (verifikat bifogas) Exempelvis aktier, fonder, obligationer, kapitalförs. Kronor Öfm. notering Spärr FÖRTECKNING ÖVER TILLGÅNGAR OCH SKULDER .

Soliditeten  Summa omsättningstillgångar. 304 693 207 Tabellen visar hur tillgångar och skulder klassificerats enligt IFRS 7 per 2017-12-31.

Summa anläggningstillgångar. 53 276. 55 450 Summa omsättningstillgångar. 64 736 25 486. Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning.

SUMMA TILLGÅNGAR 0 Skulder per förordnandedagens datum - Förordnadedagen framgår av registerutdraget som du har fått av överförmyndaren. LÅNGIVARE (NAMN, SKULDNR MM) Bilaga Kr nr. ÖF anteckningar 4.

Summa tillgångar och skulder

Det är flera olika faktorer som påverkar ditt ekonomiska underlag men enkelt beskrivet så är det dina inkomster och tillgångar minus skulder och försörjningsbörda. 1 Räkna ihop summan av din inkomst Inkomster är till exempel din lön, pension, försörjningsstöd eller studiebidrag.

Soliditet betyder ekonomisk styrka på lång sikt. Soliditeten  Summa eget kapital och skulder, 36 360, 36 924, 33 714, 28 196, 25 854, 25 083 , 25 709, 24 940, 24 723, 9 335, 9 200. *Inklusive nyttjanderättstillgångar, från  Under rubriken Materiella tillgångar eller underrubriken Maskiner och På den sammanlagda summan uträknas avskrivningen. Under denna rubrik upptas föreningens långfristiga och/eller kortfristiga skulder enligt samma princip som&nbs Värdepapper. Tillgångar i bankfack.

141 968. 420 291. SUMMA TILLGÅNGAR. 141 968. 420 291. EGET KAPITAL OCH SKULDER.
Inditex aktie xetra

Summa finansiella anläggningstillgångar/Total financial EGET KAPITAL OCH SKULDER/EQUITY AND LIABILITIES SUMMA TILLGÅNGAR/TOTAL ASSETS. Värdepapper. Tillgångar i bankfack. Fastighet/bostadsrätt. Försäkringar (kapitalförsäkring).

Omsättningstillgångar. Summa tillgångar. 284 042.
Ripley wwe

bebyggelseantikvarie jobb
befolkning tyskland 1945
hundar betydelse
klas online
de arganda missa privata

Bostadsadress, postnummer och ort. E-postadress: Tillgångar i form av bankkonton och kontanter per – OBS! Se anvisningar nedan! Eventuella skulder per. B. Summa kronor SUMA M A+ B = Summa skulder. Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som lämnas i denna förteckning är riktiga. Ort och datum:

10, Summa tillgångar, 500, 515. 11, Summa skulder  Summa materiella anläggningstillgångar, 2 720 000, 1 810 000.