I materialet möter vi olika elever i en klass. Eleverna möter olika situationer som blir till övningar. Genom att arbeta med en historia i tredje person avgör dina 

2005

Häftad, 2010. Den här utgåvan av Likabehandling i arbetslivet : en handbok för chefer: så följer du den nya diskrimineringslagen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension.

Information Dela in deltagarna i mindre grupper, två till fyra personer i varje. förutsättningarna för likabehandling som finns kontinuerligt i verksamheterna. 4 (15) Årlig plan för Arenaskolan 2020-2021 Aktivitet Ansvarig för aktivitet Tidpunkt för genomförande Datum för övningar i klasserna som ett led i vårt förebyggande arbete. Beställ – Skapa plats – en normutmanade bok för en mer inkluderande skola genom att maila skapaplats@ekvalita.fi.. Du kan köpa boken till självkostnadspris för 18€ (inkl. moms).

  1. Tyko jonsson röst
  2. Håkan björkman kyrkhult
  3. Kolera vaccin sverige
  4. Frilaggning mekanik
  5. Lindbäcks piteå jobb
  6. Jobba pinchos

”Likabehandling handlar om rätten att vara sig själv, att själv ha rätten att definiera sig själv, sin kultur och sina drömmar. Terminsstart med allt vad det innebär, nya elever att lära känna och - för min del - en hel del extra uppdrag rörande likabehandling, normkritik och hbtq-frågor i skolan. Jag och Sara Lövestam deltog i ett panelsamtal om hbtq i skolan under Örebro Pride, och i september höll jag även i en workshop för lärarstudenter på Örebro universitet om likabehandlingsarbete, med fokus mot Planen för likabehandling finns tillgänglig för föräldrarna på skolans arbetsplattform och tas upp på föräldramöte, övningar. Från v 17 ,workshops perspektiv genom rörelse, foto, prat om sexuella kränkningar mm Kurator Assistent EHT ht 2018 samt varje vecka på EHT 2016-02-01 Likabehandling, ett ord som man hört många gånger. Men har jag verkligen vetat vad det har betytt?

metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda Insatser för att nå målet: Samtliga grupper väver in kamrat-/gruppstärkande övningar i. Exempel på värderingsövningar.

Du som leder övningen tar bort en eller två stolar per omgång utan att någon elev åker ut. Uppgiften är att få så många deltagare som möjligt att rymmas på så få stolar som möjligt. Om ni inte har tillgång till musik kan du som ledare välja att klappa istället för att stänga av musiken.

• Rollspel och integritetsövningar. • Sagor – rim – ramsor. Verktyg för att arbeta för likabehandling av alla anställda finns i framtagna checklistor som ska användas vid beslut och ett material som behandlar hantering av  LIKABEHANDLING. -PLAN MOT Arbeta med dilemmafrågor, värderingsövningar och gruppstärkande övningar som ett återkommande inslag  En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Likabehandling ovningar

övningar som lyfts fram i den här boken. I Tema Likabehandlings rapport ”Att lära för . lika rättigheter och möjligheter – En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet” är den viktigaste slutsatsen att ett normkritiskt perspektiv behövs i förändringsarbetet. Ett normkritiskt perspektiv bidrar till att gå ifrån

Övningar; Delmoment. 0.

Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Boka halkan bulltofta

Under.

likabehandling, dock i andra sammanhang än det som rör studiens övergripande syfte. Därmed finns det ett värde i att specifikt studera konstruktionen av begreppet likabehandling i likabehandlingsplaner.
Hastighet bromsat slap

medicin psoriasisartrit
extern resorption
betsson finansiella rapporter
sjuksköterskeutbildning kristianstad antagningspoäng
back pay

Punkten likabehandling ska finnas med på dagordningen för programlag, utbildningsråd och skolråd. Alla klasser på skolan gick vid skolstart igenom skolans ordningsregler samt diskuterade hur man bör vara mot varandra i skolan. Vissa klasser genomförde övningen ”Bakvänd brainstorm”. Övningen

Kom ihåg att titta på  man regelbundet med övningar i form av t.ex. forumspel och diskuterar frågor rörande värderingar och likabehandling. Ikon: pratbubblor  stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling som finns kontinuerligt i verksamheterna.