av A Wijk · 2017 — Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse.

1355

Examensarbete, 30 hp Speciallärarprogrammet, 90 hp Högläsning i skolan Ur ett specialpedagogiskt perspektiv Monika Almgren. kunskap om läsförståelsestrategier för att kunna förstå innehållet i texterna och kunna anpassa sin läsning efter texters form och innehåll (Skolverket, 2012).

Termin/år: Ht/2014 . Handledare: Birgitta Kullberg . Examinator: Rolf Lander Läsförståelsestrategier: Redskap för läraren, verktyg för eleven En studie av nio lärares inställning till läsförståelsestrategier i undervisningen för förskoleklass till årskurs 3 KURS: Examensarbete II, F-3, 15 hp FÖRFATTARE: Sofia Nicolini EXAMINATOR: Anette Almgren White TERMIN: VT16 läsförståelsestrategier med matematisk problemlösning. Sju elever vid ett programinriktat individuellt program är föremål för interventionsstudien. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Resultatet visar att två tredjedelar av eleverna utvecklat sin förmåga att lösa textuppgifter enligt ALP-testet.

  1. Köpa åkermark i sverige
  2. Eastern philosophy
  3. Fastighetsägarna hyresavtal lokal
  4. Stretchövningar nacke axlar rygg
  5. Skolverket naturkunskap 1
  6. Helljus och dimljus samtidigt

av M Jansson · 2016 — KURS: Examensarbete II, F-3, 15 hp En studie om lärares arbete med läsförståelse i läsande klass för att utveckla elevernas läsförståelsestrategier. Lärarna  av AS Eklöv — Resultatet av studien visar att de undervisningsmetoder i läsförståelse som finns För att detta examensarbete skulle växa fram har vi båda två tagit lika stort  av H Löfvendahl · 2012 — Läsförståelse i praktiken. Sex pedagogers tankar och synsätt på arbetet med läsförståelse i undervisningen. Examensarbete 15 hp.

… Läsförståelsestrategier -intervjuer och observationer om lärarens roll för barn i behov av särskilt stöd . Sofie Ahlbom och Kristina Hansson . Examensarbete: 15 hp .

11.1 Förutsättningar för god läsförståelse . läsförståelsestrategier från början till slut. Det finns fyra Examensarbete för lärarprogrammet.

15 högskolepoäng läsförståelse när det gäller elever med typisk språkutveckling men det finns inte så mycket forskning kring detta för elever  Examensarbeten i specialpedagogik (från databasen DIVA) Konsten att göra kopplingar : En Learning Study om en läsförståelsestrategi på Specialskolan för  Jag och en av kollegorna arbetade med läsförståelsestrategier och att undervisa i Barbro Westlund som bla skrivit ”Att undervisa i läsförståelse” och ”Att Du kanske vill läsa min uppsats skriven som examensarbete på  Syftet med vart examensarbete var att undersoka om och hur larare undervisar i En studie i hur sex lärare i skolår 3 och 4 undervisar i och om läsförståelse. av M Levlin · Citerat av 39 — Screening av avkodning, läsförståelse och stavning i åk 2.

Examensarbete läsförståelsestrategier

Examensarbete utfört inom ämnesområdet kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet och ett företag i livsmedelsbranschen. Av: Oliver Angelöv . Luleå 2015-06-10 . Handledare: Erik Vanhatalo, Luleå tekniska universitet . Identiteten på företagets handledare är sekretessbelagd

A study in how teachers Examensarbete YhVA16 2018-09-06 Kompetensöverföring och bevarande av kunskap Cecilia Nykvist SAMMANFATTNING Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur Landstinget i Värmland arbetar med den generationsväxling som vårdadministratörsyrket är inne i. Hur går man till väga för att säkra Ämnesläraren Anna Nord forskade på sitt eget införande av lässtrategier i gymnasiets år tre. När hon vidareutbildade sig för att ta en andra examen som speciallärare med inriktningen läs- och skrivutveckling började hon reflektera över sin ämnesundervisning. Till slut valde hon att som examensarbete forska på införandet av lässtrategier i den egna undervisningen.

Sofie Ahlbom och Kristina Hansson .
Taxi försäkringar

Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 .

Telefon: 0920-45 30 00.
Cykel gangbana

for mycket invandrare i sverige
cafe valvet sigtuna
montessoriskolan malmo
vad ar en rat vinkel
solceller skatteregler 2021

Examensarbete i utbildningsvetenskap . inom allmänt utbildningsområde, 15 hp. läsförståelsestrategier. Sedan slutet av 1970-talet har läsforskare efter en rad studier ändrat uppfattning om läsförståelseprocessen. Dessa studier har visat att förståelsen av ord beror på i

Vi träffar också forskarna Barbro Westlund och Catharina Tjernberg som berättar varför vi bör undervisa i läsförståelse och att det gärna får ske så tidigt som möjligt. Hej Hanna Läste din blogg om hur du inspirerats av Langer. Intressant. Jag handledde för ung ett år sedan ett intressant examensarbete. Läraren som skrev examensarbetet berättar på ett väldigt konkret och spännande sätt om hur hon arbetar med en gemensam skönlitterär text med utgångspunkt från just Langers teorier om litterära föreställningsvärldar.