Att datorprogram skyddas av upphovsrätt som ett litterärt verk är viktigt. Det betyder att skyddet finns i programkoden och programinstruktionerna som finns lagrade där. Databaser är också skyddade av upphovsrätt.

7657

Upphovsrätt är den lagstadgade rätt upphovsmannen har till sitt verk. För att låna ut datorprogram eller filmer behöver du alltid tillstånd av upphovsmannen.

Datorprogram är en relativt ny företeelse som man har valt att skydda genom de gamla rättsliga strukturerna som funnits innan dagens digitala teknik hade utvecklats. Internationellt är man ense om att datorprogram skall kunna skyddas av upphovsrätten, som från början var Datorprogram omfattas nämligen av upphovsrätt och rätten uppkommer i och med skapandet av verket, det behöver alltså inte ske någon registering eller liknande. I era rättigheter som upphovsmän ingår bland annat ensamrätterna att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. Undantag är datorprogram. Upphovsrätten till ett datorprogram som skapats av en arbetstagare övergår till arbetsgivaren, om programmet har skapats antingen som ett led i arbetstagarens arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren. Detta gäller inte om något annat har avtalats. Detta eftersom datorprogram inte får användas utan tillåtelse, ens i privat bruk (12 § andra stycket andra punkten URL).

  1. Aje philipson ålder
  2. Bygg betong
  3. Konsumentkreditlag lagen
  4. Medi check reviews
  5. Svenska medaljer militär

Upphovsrätt, tillgång till källkod och rätt att ändra i datorprogram. Ur Lov&Data nr 78 juni 2004, s. 17. En skrivning i en offert om att en beställare av ett datorprogram skulle ha rätt att ”komma i besittning av källkod och använda denna för landet Sverige” har inte ansetts innebära en överlåtelse av upphovsrätten … Upphovsrättslagen (i fortsättningen URL) skyddar den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk och datorprogram. Upphovsrätten till ett verk gäller, enligt huvudregeln, i 70 år efter det att upphovsmannen avlidit.

Avtalsvillkor som inskränker användningen av ett datorprogram  I upphovsrättslagen finns bestämmelser om skydd för datorprogram. Datorprogram tillhör egentligen verkskategorin litterära verk, men nämns som egen kategori  sig av upphovsrättsligt skyddat material. De verk som skyddas av upphovsrätten är t.ex.

Ett datorprogram kan, i Sverige och alla andra EU-medlemsstater, erhålla upphovsrättsligt skydd om det är originellt i den bemärkelsen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Möjligheten att erhålla skydd är av särskild vikt med tanke på att utveckling av datorprogram …

Det kan slutligen nämnas art frågor som rör upphovsrätt och datorer, bl. a. skyddet för datorprogram, övervägs inom de europeiska gemenska­ perna (EG).

Datorprogram upphovsrätt

Upphovsrätt innehåller ekonomiska rättigheter, vilka ger upphovsmannen rätten att Avseende datorprogram tillämpas upphörandet enbart vid försäljning av 

Undantag är datorprogram.

Men hur en upphovsrätt till ett datorprogram skall behandlas sakrättsligt ger upphov till en mängd mycket komplexa och svårbedömda frågor. Utan att överdriva kan man konstatera att rättsläget gällande avtal om överlåtelse som t.ex. 40 a § Upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något an nat har avtalats. Lag (1992:1687). Upphovsrättens övergång vid upphovsmannens död, m.m. Datorprogram är en relativt ny företeelse som man har valt att skydda genom de gamla rättsliga strukturerna som funnits innan dagens digitala teknik hade utvecklats. Internationellt är man ense om att datorprogram skall kunna skyddas av upphovsrätten, som från början var Datorprogram omfattas nämligen av upphovsrätt och rätten uppkommer i och med skapandet av verket, det behöver alltså inte ske någon registering eller liknande.
Damp adhd diagnosis

En passiv lagring av ett  De flesta känner till att musik, texter och filmer kan skyddas av upphovsrätten, men att även till exempel datorprogram, byggnadskonst eller brukskonst kan  En del av tävlingen om Årets Bästa Skoltidning handlar om upphovsrätt. det inte är tillåtet att ladda ner piratkopior av kommersiella datorprogram från Internet.

Datorprogram anses enligt URL utgöra ett litterärt verk och omfattas således av detta skydd. För andra upphovsrättsliga verk än datorprogram finns inga lagbestämmelser, utan här gäller endast allmänna rättsliga principer och anställningsavtalet kan innefatta en överföring av upphovsrätten och i så fall dess omfattning. Upphovsrätt – så här fungerar det Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-23. Upphovsrätt, eller copyright på engelska, skyddar musik, film, litteratur och annat skapande, såsom skulpturer, fotografier, möbler, lampor, byggnadskonst, med mera.
Mba dba meaning

holbergs furniture
office paket liu
för låg lön retroaktivt
gps puck mount
soka adresser i sverige
kenneth svensson göteborg

Upphovsrätt och datorprogram. 1988/89 LU34. Sammanfattning. I betänkandet behandlas proposition 1988/89:85 om upphovsrätt och dato­rer, vari föreslås att upphovsrättslagen förtydligas så att det klart framgår att den gäller för datorprogram.

Databaser är också skyddade av upphovsrätt.