Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika

4684

hbt-personer och kunna utgöra ett underlag för utvecklingsarbetet inom vård och omsorg. I arbetet med denna undersöknin g har Maria Jansson och Katarina Aslanido medverkat. Kerstin Westergren har bidragit med metodstöd och Gert Alaby har varit ansvarig för arbetet. Samråd har skett med företrädare

I enlighet med det aktuella uppdraget har begreppet hbtq använts i stor utsträckning i denna forsknings- och kunskapsöversikt. Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner Vi erbjuder hbt-personer och deras anhöriga samtal, enskilt, i par eller i grupp. Vi kan också erbjuda handledning och konsultation kring hbt-frågor åt vårdgivare. Observera att vi inte är en psykiatrisk mottagning och att vi inte heller kan ta emot akuta besök.

  1. Uret kontakt telefon
  2. Ga i borgen hyresratt
  3. Pension system in japan
  4. Exchange göteborg

Vi är bara vanliga människor som blöder om vi skadar oss och gråter när vi är ledsna. Folkhälsomyndighetens uppdrag inom regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är att följa hälsoutvecklingen och utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer bland hbt-personer över tid, samt att främja hbt-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser. HBT-personer har samma grundläggande hälsoproblem som heterosexuella men är mer utsatta för våld, ett våld som kan utövas av okända personer eller från mer närstående såsom t ex grannar eller partner. HBT-personer har även ökad risk för depression, suicidtankar … Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.

livsvillkor för HBT personer (Roth, Boström och Nykvist, 2006) är det främst heterosexuella kvinnor som besöker Ungdomsmottagningen idag och få unga HBT-personer besöker denna mottagning. Att det enligt rapporten är få HBT-personer som besöker Ungdomsmottagningen väcker funderingar och en oro hos oss. Mitt mål som hbt-minister är att Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer att leva i.

stöd till unga HBT-personer, bilaga 2. I motionen hänvisas till en undersökning gjord vid Stockholms universitet som visar att 37 procent av de homosexuella 

Ammar Makboul, utredare på DO:s utvecklingsenhet, hälsar välkommen till seminariet och informerar även om de viktiga förändringar i diskrimineringslagen som och HBT-personer hör inte till dessa grupper. Detta gör det svårt att tillämpa lagstiftningen vid fall av homofobi. I de övriga medlemsstaterna definieras inte förtal mot HBT-personer specifikt som ett brott, men lagstiftningen är formulerad på ett generellt sätt och skulle kunna användas för att skydda dessa personer. Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.1 Resultat från tidigare studier tyder på en högre utsatthet för kränkande behandling och fysiskt våld, samt högre förekomst av psykisk ohälsa och suicidförsök, bland hbt-personer jämfört med befolkningen i stort (1, 2).

Hbt personer

(Omdirigerad från HBT-rättigheter i Sverige) Hoppa till navigering Hoppa till sök. HBTQ-rättigheter i Sverige är de juridiska rättigheter som tillfaller och omfattar HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). De svenska HBTQ-rättigheterna betraktas idag som några av de mer progressiva i Europa och i världen. se att unga hbt-personer i högre utsträck-ning än heterosexuella lider av ångest och oro, är kraftigt överrepresenterade vad gäller självmordstankar och självmordsförsök samt i större utsträckning har ett riskbruk av alko-hol och droger. Mer fakta kring unga hbt-personers hälsa finns i Ungdomsstyrelsens rapport Hon hen han (2010). Många HBT-personer lever under hedersförtryck, där de upplever begränsningar i att leva som de vill och utsattheten för hatbrott med homofobiska motiv ökar. Särskilt svårt kan det vara för HBT-personer som växer upp i utsatta områden och i miljöer där främmande och reaktionära kulturer dominerar och det svenska samhällets inflytande är svagt.

En bisexuell person är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av både kvinnor och män. Det Andelen äldre ökar i samhället och därmed andelen hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner), vilka antas utgöra mellan en och tio procent av befolkningen. Olika generationer hbt-personer har olika erfarenheter av livet utanför heteronormen och olika strategier att bemöta konsekvenserna at ett sådant liv. Vi erbjuder hbt-personer och deras anhöriga samtal, enskilt, i par eller i grupp. Vi kan också erbjuda handledning och konsultation kring hbt-frågor åt vårdgivare. Observera att vi inte är en psykiatrisk mottagning och att vi inte heller kan ta emot akuta besök.
Jobba pinchos

Det Situationen för HBT-personer i många utvecklingsländer är mycket bekymmersam. Trots att kalendern visar år 2007 är homosexualitet fortfarande olagligt i över 70 länder och i minst 7 av dessa riskerar HBT-personer till och med att dömas till döden.

Från 14 öppna hbt-personer i förra riksdagen ser det denna period ut att bli 10, varav nio män. Osynliggörande, diskriminering, mobbing och våld; dessa är de fyra största orsakerna till psykisk ohälsa bland unga hbt-personer. 19 procent av 16–25-åringar i denna grupp har utsatts för våld av anhöriga.
Ga i borgen hyresratt

sandra granberg
simhallsbadet halmstad öppettider
farmer dating site free
kolmårdens djurpark entre
spanien befolkningspyramid
etiketter parmrygg

HBT = Homosexuell, Bisexuell & Transperson. Dom 2 första är alltså benämningar på olika sexuella läggningar. T står för Trans handlar om könsuttryck och könsidentitet! Bli nu inte skraj och backa för det. Vi är bara vanliga människor som blöder om vi skadar oss och gråter när vi är ledsna.

De och deras  I Uganda har utvecklingen för hbtq-personer blivit en mardröm.