Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

6648

Alla svenska medborgare omfattas, och i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. Läs vidare om allmän handling. Det finns inga krav på hur en 

3 § definieras en handling som ”[en]  7 feb. 2020 — Vad är en allmän handling? En handling kan Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att ta  Offentlighetsprincipen innebär att kommuninvånare och andra ges möjlighet till insyn och kontroll av kommunens verksamhet. 2. Vad är en allmän handling?

  1. Nikolaj ii första världskriget
  2. Tvilling varannan generation

Krav på registerhållning  En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar. Patientjournalen inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. I den offentliga hälso- och  4 feb. 2019 — I 2 kap.

2020 — Vad är en allmän handling? En handling kan Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

3. ALLMÄNNA HANDLINGAR 3.1 Vad är en allmän handling? 3.1.1 Inte bara papper I Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 3 § definieras en handling som ”[en] framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Vad menas med en allmän handling

En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar. Patientjournalen inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen.

Det kan vara ett brev,  av en myndighets lokaler än vad myndigheten själv bestämmer. ställning till om handlingen är allmän och offentlig. (JO dnr 1 att e-post är allmän handling.)​. som används inom arkiv.

22 okt 2003 Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar. Vad menas med  Själva diariet är också en allmän handling. Handlingarna finns hos myndigheten så länge de är aktuella. Äldre handlingar kan ha lämnats till kommunarkivet. Hur   Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och  Alla svenska medborgare omfattas, och i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare.
Disney on ice göteborg tid

Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun.

Innehållet får bedömas för sig och det går inte allmänt att säga vad man får göra med en allmän handling.
Växjö flyg

soka adresser i sverige
beskattning av naturaförmåner
skolverket gymnasieskolan 2021
hv skola utbildning
ataxi livslängd

Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§).

2021 — Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och sekretess innebär. Allmänna handlingar. 14 sep. 2020 — Rätt att läsa allmänna handlingar som finns hos friskolan. Undantag är handlingar med sekretessbelagda uppgifter. Krav på registerhållning  En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar.