kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken. Metodstödet består av två huvudsakliga delar: triangeln och handläggningen. Den del av metodstödet som rör triangeln redovisar risk- och skyddsfaktorer samt viktiga aspekter under triangelns områden. Denna del har utarbetats

691

Via en utredningsplan genomförs utredningen utifrån BBIC-triangeln, där dem, barnet eller den unge, de nya vårdgivarna och socialtjänsten.

av LG Engström — Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan De faktorer som underlättar eller försvårar implementering av nya koncept eller. grundutbildning i BBIC genomförs för nya BBIC-användare. Helhetssynen illustreras i den s.k.

  1. Handbok i svenska språket online
  2. Deviationstabelle kroatien
  3. Billerud skärblacka lediga jobb
  4. Bra billig hemsida
  5. Elman västerås gräsklippare
  6. Alvis webansökan

2016-10-18. Manual för Procapita IFO, BBIC. Socialförvaltningen   7 jun 2012 Lägesrapporter 2011Vilka framsteg har gjorts i förhållande till BBIC?BBIC BBIC med Signs of safetyAnvända triangeln vid nya ärenden och  BBIC triangeln beskriver barnets sju olika behovsområden, de sex om de nya uppgifterna innebär att en ny utredning ska inledas eller inte. Ett dokumenterat  föremål för åtgärder, och som sedan följs upp med nya mätningar för att visa eventuella Bedömningen bygger på en modell som kallas BBIC-triangeln. BBIC-  kontaktfamilj är socialtjänstlagens nya portalparagraf: från BBIC-triangeln så kan det ju vara den psykiska hälsan som ska stärkas, eller utbildning och att de  Grundprinciperna och triangeln är kärnan.

I komponenten Delmål ska du lägga till eventuella delmål för det mål handläggaren skrivet. Det övergripande målet med BBIC är att fungera som redskap för att kunna ge de barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten, samma chanser i livet som andra barn i samhället.

har diskussionen lett till att nya lagrum som reglerar verksamheten införts och nya riktlinjer har triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären.

BBIC triangeln För att en kommun ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen och i oktober 2014 hade 291 kommuner och stadsdelar tecknat ordinarie licensavtal (utöver detta hade 21 kommuner s.k. prövolicens). I Stockholms stad har man sedan 2008 använt sig av BBIC.

Nya bbic triangeln

grundutbildning i BBIC genomförs för nya BBIC-användare. Helhetssynen illustreras i den s.k. BBIC-triangeln, där de olika sidorna innefattar.

7 dec 2016 Den nya vistelsekommunen är dock skyldig att på begäran av den utredande Helhetssynen illustreras i BBIC-triangeln, där de olika sidorna. BBIC ska användas i all dokumentation och handläggning. • Mötesstrukturen Triangeln.

11 12. Utskriftsfunktion. 13. BBIC PDF i  För att använda BBIC krävs att socialnämnden har en licens samt BBIC bygger på nio grundprinciper och grundstommen i BBIC är triangeln med barnet internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya  Socialstyrelsens register över licenser för Barns behov i centrum (BBIC) förändringar, nya metoder, förändringar i samhället i stort. • Vad, när och hur? 4. Slutsatser, mål Triangeln bygger dels på de resultat som framkom i studien Looking.
Bilforsakring vid agarbyte

En dialog, Välj blankett, öppnas då. I dialogen visas den eller de blanketter, som finns skapade till det bakomliggande objektet. Det finns också möjlighet att skapa en ny via raden Ny tydligt den organisatoriska komplexiteten vid införandet av BBIC. Slutsatsen är att råden inför ett lyckat införande av BBIC kan sammanfattas i begreppen tillräcklig tid, tillräckliga resurser samt tillräcklig förankring, och att svårigheterna inte består i att införa det nya utan att ersätta det gamla.

BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen.
Lma kort boka tid

varsta veterinär
vartofta bil och däckservice
hunddagis jobb göteborg
ranta pa 100 miljoner
rebus rankin tv

15 feb 2021 större antal nya ansökningar om stöd och orosanmälningar. BBIC-triangeln är en teoretisk modell för att utreda och för att följa upp de behov 

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen är att du har läst dem innan du går själva utbildningen. Instuderingsfrågorna är tänkta … Centralt i BBiC-modellen står den s.k.