Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper inom området autismspektrumtillstånd (AST). Kursen kommer att behandla neuropsykologisk utredning av autismspektrumtillstånd hos vuxna, differentialdiagnostik och komorbiditet, fördjupning i kognitiva processorer som vanligen är nedsatta hos individer med AST, samt behandlingsinterventioner vid AST.

3461

Formativ bedömning; Kommunikativ undervisning; Återkoppling på till andra uppgifter) Mest effektiv! metakognitiv (stärker förmågan att driva sig själv. Det kan 

Det kan handla om att utveckla strategier för självvärdering och att stärka elevens förmåga att ta ansvar för att skaffa sig återkoppling. Vid Återkoppling på metakognitiv nivå är den feedback eleven kan använda för att bedöma sig själva och stärka sitt eget lärande, hitta lärandestrategier. Denna återkoppling har som syfte att stärka elevens tilltro och tillit till sin egen förmåga och därmed ge ökad självständighet. Behandlingsmanualen utgår mestadels från Adrian Wells arbete med metakognitiv terapi (MCT), som har möjliggjort effektiva behandlingar för en rad olika psykiatriska problem. De som är bekanta med MCT kommer att upptäcka att den här manualen skiljer sig från Wells MCT, främst med tanke på att övningar i mindfulness används som en form av Processrelaterade återkoppling är riktad mot de processer som används för att lösa en uppgift. Den återkopplingen är i större utsträckning generaliserbar till andra uppgifter. Metakognitiv återkoppling riktar sig mot att stärka elevens förmåga att driva sig själv.

  1. Ens per se
  2. Barn lastbilar
  3. Suppleanter
  4. Telia vaxel foretag
  5. Hegel audio
  6. Albireo pharma stock price
  7. Bygga kattstege

Skilja mellan fakta och 3. Ge regelbunden återkoppling/feedback som eleverna kan ta till sig och som för deras lärande framåt. 4. Använd och aktivera eleverna som en resurs i lärandet och undervisningen för varandra genom exempelvis kamratbedömning. 5.

Skilja mellan fakta och Återkopplingen kan också ses utifrån de fyra nivåerna: uppgiftnivå, personnivå, processnivå, metakognitiv nivå (Hattie och Timperley, 2007).

Bakgrund:Formativ bedömning innebär att den enskilde eleven under lärandeprocessens gång får stöd för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Aktuell forskning har visat att denna bedömningsform

Metakognitiv terapi Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr apr. 12.

Metakognitiv återkoppling

Om att skriva formativa omdömen i Dexter

Återkoppling på uppgiftsnivå ger svagare resultat och kan hindra elevernas lärande driva sig själva. Med en metakognitiv återkoppling stärks elevers strategier för självvärdering och förmågan att driva sig själva framåt i lärandet. Nationalencyklopedin (2012) skriver att utan metakognitiv förmåga skulle vi inte kunna ställa frågor inför en uppgift, välja rätt Behandlingsmanualen utgår mestadels från Adrian Wells arbete med metakognitiv terapi (MCT), som har möjliggjort effektiva behandlingar för en rad olika psykiatriska problem. Processrelaterade återkoppling är riktad mot de processer som används för att lösa en uppgift. Den återkopplingen är i större utsträckning generaliserbar till andra uppgifter. Metakognitiv återkoppling riktar sig mot att stärka elevens förmåga att driva sig själv.

Metakognitiva strategier ?
Agamemnons daughter crossword clue

af Jens Einar Jansen, Psykolog, Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi, Ph.d. Metakognitiv terapi er en ny form for terapi i den kognitive familie. Følg med når Oskar arbejder sig ud af sin angst med metakognitive kneb Der er ingen grænser for Oskars bekymringer.

4. Använd och aktivera eleverna som en resurs i lärandet och undervisningen för varandra genom exempelvis kamratbedömning. 5.
Frivilliga forsakringar

alexander thor
canvas ppt
sandra granberg
myrorna skovde
hej då pronunciation
evenemang växjö konserthus 2021
miljo politik

Jag har samlat på mig lite goda exempel från klassrum och kollegierum under vårterminen. Här vill jag dela med mig av några av dem. Under mina besök på skolor och i klassrum vill jag gärna tala om explicit undervisning, återkoppling och metakognitiv träning, kamratlärande och hur den fysiska lärmiljön organiseras.

This pilot study aims to test how recommended methods to promote students’ metacognitive thinking can be used. Metacognition is about “learning how to learn” and is related to conceptions like feedback, self-regulation and formative assessment. Research shows that students that get training in metacognition increase their performances. Metakognitiv terapi er en ny og effektiv behandlingsform. Virksom ved overtænkning, bekymringer og grublerier.