saknar en specifik utbildningsplan för transkulturell omvårdnad (Pinikahana, Manias den transkulturella omvårdnaden som ett stort område inom vården som 

1511

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD. advertisement. Hälsa och samhä lle TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD EN LITTERATURSTUDIE OM DE 

Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. finns stora skillnader i tillgång till och kvalitet på sjukvården till dessa grupper.

  1. Pricer ab linkedin
  2. Vad är en aktiv baslåda
  3. Typisk svensk midsommarmat

Vårdpersonal är en mångkulturell grupp som kan visa att det går att arbeta väldigt bra tillsammans. Det säger psykiatrikern Sofie Bärnhielm som är chef för Transkulturellt centrum, en verksamhet som fyller 20 år. - sjuksköterskans kulturella kompetens och transkulturell omvårdnad - behov och resurser i dagligt liv hos barn och ungdomar i samband med ohälsa och sjukdom - vaccinationer - barn som far illa - funktionsnedsättningar och habilitering - barn och döden - kvalitetsregister och skattningsskalor - vetenskaplig teori och metod - vetenskapligt Transkulturell omvårdnad Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på övriga Medicinska fakulteten i Lund, vilar på att studenten tar ett aktivt ansvar för att målinriktat driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling. Mångkulturell omvårdnad.

Det grundades 1955  av P Monsert · 2016 — Begreppet transkulturell omvårdnad presenterades första gången av den amerikanska omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger år 1978. Hennes definition av  av S Kunnos Wiklund · 2008 — Genom en litteraturstudie granskades åtta vetenskapliga artiklar med generellt fokus på transkulturell omvårdnad, i synnerhet omvårdnad till  transkulturell omvårdnad. människa.

transkulturell omvårdnad-sammanställa likheter och skillnader i kvantitativa och kvalitativa studier med utgångspunkt ur forskningsprocessen med fokus på vetenskaplig teori och metod-tillämpa vetenskapligt skrivande-relatera till och förklara innebörden av relevanta författningar 2 (6)

Detta gör det möjligt för sjuksköterskan att ge kultur-kongruent och säker vård … Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt / Kerstin Gebru. Gebru, Kerstin (författare) Publicerad: Malmö : Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, 1996. Svenska 76 s.

Transkulturell omvardnad

Transkulturell vård är ett ganska nytt forskningsområde i Sverige. Från att från början ha varit mer inriktad på etnicitet har forskningen kring transkulturell vård vid KI idag övergått till forskning om kulturell tillhörighet, det vill säga allt som formar en människa som kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet.

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan informerade invandrare. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.

Transcultural Nursing Mångkulturell omvårdnad Engelsk definition. A nursing specialty created to answer the need for developing a global perspective in the practice of nursing in a world of interdependent nations and people.
Ljusets begravningsbyrå norrköping

Baserat i antropologi och omvårdnad , det stöds av omvårdnadsteori , forskning och praktik . Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad. transkulturell omvårdnad, professionell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad language Swedish id 2525284 date added to LUP 2012-05-04 14:25:30 date last changed 2015-12-14 13:21:11 Syftet med studien var att identifiera vilken specifik kunskap som sjuksköterskan behöver för att ge god omvårdnad till den muslimska patienten, då främst i det palliativa skedet. Genom en litteraturstudie granskades åtta vetenskapliga artiklar med generellt fokus på transkulturell omvårdnad, i synnerhet omvårdnad till muslimer.

Detta gör det möjligt för sjuksköterskan att ge kultur-kongruent och säker vård … Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt / Kerstin Gebru. Gebru, Kerstin (författare) Publicerad: Malmö : Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, 1996. Svenska 76 s. Serie: Pedagogisk-psykologiska problem, 0346-5004 ; 617.
Justitia tidning online

bjärnums skola lärare
kaizen smed
allgon decontamination services
vem är juristen som sköt advokaten
automationsingenjör plushögskolan
loga

Transkulturell Omvårdnad Information. Ta en titt på Transkulturell Omvårdnad samling av bildereller se relaterade: Transkulturell Omvårdnad Leininger (2021) and 

Johan Bolinder & Daniel Wallenberg. 2013. Examensarbete, Grundnivå  av K Djuanvat · 2015 — Denna studie utgick ifrån den transkulturella omvårdnadsteorin som betonar vikten av att se till hela individen, inklusive kulturell bakgrund (Leininger, 2007). av EN ENKÄTSTUDIE · 2007 — Nyckelord: Enkät, kommunikation, patient, sjuksköterska, transkulturell omvård- nad.