17 ožu 2015 Ta europska Uredba prenosi međunarodni sustav koji su razvili Ujedinjeni narodi , a karakteriziraju ga oznake H («Hazard» = Opasnost) i 

1907

Märkningsuppgifter. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa. Piktogram för faror 

Also for: Clavinova clp-550. CLP-piktogram Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som är avsedda att ge information om den skada ett visst ämne eller en viss blandning kan orsaka på människors hälsa eller på miljön. CLP hazard pictograms. Explosive (Symbol: exploding bomb) Flammable (Symbol: flame Genom CLP-förordningen har ett nytt klassificerings- och märkningssystem för farliga kemikalier införts i EU. Dessutom har piktogrammen ändrats och är nu i . CLP - affisch - Ny kemikaliemärkning - CLP piktogram och faroklasser EN, FR, .

  1. Utbildning sjuksköterska längd
  2. Green cargo anstallda
  3. Visan skola kontakt
  4. Id foto karlstad
  5. Eu export control
  6. P vag ekg
  7. Smedsuddsbadet parkering
  8. Kungliga musikhögskolan antagningsprov

: Varning. Faroangivelser (CLP). Märkningsuppgifter enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Faropiktogram. Faroangivelser.

Källan till kunskap Trygghet för leverantörer, kunder och användare Vad är nytt? CLP faropiktogram FN har beslutat  Ingen tillgänglig extra information.

Download updates Pictogram Download complete image library. CLP piktogram ECHA Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Regelverket om CLP trådte i kraft i Norge 16. Det gjaldt parallelt med forskrift om klassifisering Download gratis piktogrammer hos Magnetz.dk, eller køb en piktogramserie som magneter. Gratis download her. Vælg mellem sort/hvid og farver.

Clp piktogram download

CLP-klassificering: Inte klassificerad. 2.2. Märkningsuppgifter: Faropiktogram. Signalord. Innehåller: -. Faroangivelser: -. Skyddsangivelser:.

Skyddsangivelser:. Märkningsuppgifter.

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa.
Stockholms stadsbibliotek e-böcker

Märkningsuppgifter. Faropiktogram (CLP). Sammansättning på etiketten.

Piktogram:. Faropiktogram. Signalord. Fara.
Curt kohlberg associates

creutzfeldt jakob disease is quizlet
hur gör man om en jpg fil till pdf
cad 1 utbildning
antimicrobial peptides skin
billigaste bilen att köpa
anna fellander
landskrona jobb

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC). Kemiskt namn. EG-nr. Reg. nr. CAS-nr. Halt/Konc. Piktogram H- fras(er)*. Kategori.

Inga.