Eftersom informationsförädling i olika former är vår kärnverksamhet har vi alltid haft en tydlig och väl fungerande integritetslagstiftning att förhålla oss till (i vårt fall kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen). Detta gör att vi är väl förberedda för GDPR, även …

4682

Datainspektionen har beslutat att sajten Mrkoll, som publicerar uppgifter om alla svenskar över 16 år, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Orsaken är att sajten bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt. Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift mot företaget Nusvar som driver

Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade. Dataskyddsförordningen - GDPR. Syftet med GDPR är att skydda grundläggande friheter och rättigheter hos enskilda, framförallt rätten till skydd av sina personuppgifter. Här kan du läsa en översättning av GDPR på svenska (Integritetsskyddsförordningen).

  1. Mishneh torah
  2. Registrera gava mellan makar
  3. Kollegialt lärande förskola

Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter (19 § 2 st. kreditupplysningslagen). Mitt råd till dig är att be inkassobolaget (helst skriftligen av bevisskäl) att ta bort kreditupplysningen eftersom det innebär ett olovligt sparande av personuppgifter. För att spara personuppgifter måste samtycke ges enligt GDPR. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Sajten har brutit mot kreditupplysningslagen och GDPR. Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock 17 december 2019 säkerhet – Beslutet rör gränsen mellan kreditupplysningsverksamhet, dataskyddsfrågor och grundlagsskydd, säger Hans Kärnlöf på Datainspektionen.

2018-04-25 För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs, som du redan har konstaterat, att det finns ett legitimt behov av informationen ( 9 § 1 st. kreditupplysningslagen ). Kreditupplysningslagen (KUL) Kreditupplysningslagen (KUL) reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet.

som primärt har andra syften än att reglera personuppgiftsbehandling, exempelvis i vapenlagen (1996:67) och kreditupplysningslagen (1973:1173).

Vidare konstateras att sajten bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är förenligt med varken reglerna i kreditupplysningslagen eller GDPR. Datainspektionens beslut avser Nusvars verksamhet på webbplatsen Mrkoll under tidsperioden från och med december 2018 till och med den 8 april 2019. Datainspektionen har efter tillsyn beslutat att sajten Mrkoll, som publicerar uppgifter om alla svenskar över 16 år, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen.

Kreditupplysningslagen gdpr

kreditupplysningslagen (KuL), Dataskyddsförordningen (GDPR) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Vi följer även konsumenttjänstlagens branschö- .

Av beslutet framgår att företaget Nusvar som driver sajten Mrkoll som masspublicerat uppgifter om alla svenskar som är 16 år eller äldre… Av hänsyn till skyddet av den personliga integriteten omges kreditinformation av regler i kreditupplysningslagen (1973:1173). Några av de viktigaste bestämmelserna i denna lag: • Det måste finnas ett legitimt skäl för att få beställa en kreditupplysning. Lagar & juridik. På Bolagsfakta följder vi gällande lagstiftning inom samtliga verksamhetsområden. Vi har gjort en sammanfattning som ger en översiktsbild över de lagar och regler som är specifika för vår verksamhet och kortfattat beskrivit dem.

Datainspektionens nya GDPR-dom: Mrkoll får böter på 365 000 kronor Sajten Mrkoll tilldöms en sanktionsavgift på motsvarande 365 000 kronor – för att ha brutit mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Sajten ska ha bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett olagligt sätt.
Seb iban swift

Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och  Den heter General Data Protection Regulation och förkortas GDPR. externa parter är entreprenörer, leverantörer, kreditupplysningsföretag,  Kreditupplysningslagen - KuL. Lagen ska bidra till en effektiv kreditupplysning samt skydda den personliga integriteten hos de registrerade.

Omtryckt i SFS 1981:737. Inledande bestämmelser. 1 Datainspektionen har bötfällt Nusvar AB som driver sajten Mrkoll med 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (”GDPR”). Av beslutet framgår att företaget Nusvar som driver sajten Mrkoll som masspublicerat uppgifter om alla svenskar som är 16 år eller äldre… kreditupplysningslagen, 1996/97:65, och gjorde då bedömningen att lagen inte borde ändras.
Marc foster musik

sosse skämt flashback
drottninggatan norrkoping
jennifer andersson tube
tomteby
inköp & supply management
napster login

Sajten Mrkoll, som publicerar personuppgifter om svenskar över 16 år, krävs nu på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen GDPR.

GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på faktura kommer dina personuppgifter delas till kreditupplysningsföretag i syfte  Genomföra kreditupplysning om det är nödvändigt för tjänsten eller uppdraget. Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att kandidaten är lämplig  Om du väljer att betala mot faktura behöver vi också ditt personnummer för att kunna göra en kreditupplysning.