Ett preliminärt uppskov varar bara ett år och du kan inte välja storleken på ditt preliminära uppskov. I nästföljande deklaration begär du slutligt uppskov om du har skaffat en ny bostad och flyttat in i rätt tid. Har du inte gjort det kan du inte få slutligt uppskov utan måste betala skatt på det preliminära uppskovsbeloppet.

4265

2019-12-05

Begär retroaktivt uppskov nu, betala engångskostnaden och få loss pengar. I slutet av 2023 gör du ytterligare en retroaktiv ändring och tar bort uppskovet från 2017. Då behöver du betala tillbaka pengarna du fick ut, men du får också tillbaka den uppskovsränta du betalat in. Detta gör du genom att begära omprövning av deklarationen det valda året. Beslutar Skatteverket om omprövning får du betala skatten på uppskovsbeloppet (22 procent) samt kostnadsränta och får tillbaka den årliga skatten på uppskovsbeloppet (0,5 procent per år som du har haft uppskovet).

  1. Arbetsbefriad vad gäller
  2. Hovslagargatan 4
  3. Sjukpenning max tak

Över-skjutande del tas då upp till beskattning. I enlighet med de särskilda tidsfristerna för förvärv av och bosättning i en ersättningsbostad enligt den ovan nämnda lagen om uppskovsbelopp För varje miljon i uppskov innebär det att den skattskyldige betalar cirka 5 000 kronor skatt. Detta gäller på årsbasis och betalas via den årliga taxeringen. Du får inget avdrag för den erlagda fiktiva räntan. Givet dagens ränteläge har många valt att inte begära uppskov eller att återföra befintliga uppskov till beskattning.

Är det då ett preliminärt uppskov på skatten jag ska begära? Och sedan ett slutgiltigt i nästa års deklaration?

För dem som sålt en bostad med vinst under åren 2015 till 2019, och skattat för den, kan det därför finnas anledning att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand.

Förändringen innebär också att vissa hushåll kan fundera på att begära uppskov i efterhand – upp till 5 år tillbaka i tiden. Eftersom staten hade satt en relativt hög ränta på uppskoven valde många att i stället betala sin vinstskatt direkt.

Begära slutligt uppskov

Exempel: preliminärt uppskov är 500.000 kr och slutligt uppskov kan bara medges med 300.000 kr: Tillägget blir 10 % av 200.000 kr som läggs ovanpå vinsten. Du får betala skatt på 220.000 kr. Titta på fältet E på blankett K2.

Du har möjlighet att betala skatt på hela eller delar av  När du begär slutligt uppskov beror uppskovsbeloppets storlek på om din nya bostad är minst lika dyr som eller billigare än den sålda bostaden.

9 § Inkomstskattelag (1999:1229)Vidare finns också krav på den gamla lägenheten, exempelvis måste din sambo ha bott där i minst 1 år eller 3 av de senaste 5 åren enligt 47 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999 Underlag för ansökan om slutligt uppskov med vinst Uppgifter om den nya bostaden Inköpsdag enligt köpekontrakt Datum för bosättning Köpare Personnummer Andel Är den nya bostaden ett småhus eller ägandelägenhet - fyll i här Fastighetsbeteckning Kommun och församling Inköpspris Lagfarts- och pantbrevskostnad etc. Värdering / Besiktning Då prövas ansökan på nytt och det kan bli fråga om avslag, nytt uppskov el-ler vilande beroende på vad som kommit in och vad underlaget i ärendet ger anledning att besluta om. 7. Kan man få förlängd uppskovstid? Det kan meddelas ett nytt uppskovsbeslut i samma ärende.
Fogelström claesson

2016-02-11 Om du har sålt en bostadsrätt och begär uppskov med att betala skatt på vinsten, måste du betala "uppskovsränta". Gammalt uppskov: Du har tidigare sålt en bostad och fått slutligt uppskov på vinsten. Beloppet står i din deklaration.

Du får betala skatt på 220.000 kr. Titta på fältet E på blankett K2. 2. Om du begär preliminärt uppskov och sedan inte har lagt ner tillräckligt mycket pengar i det nya boendet, så att du inte kan få slutligt uppskov med hela beloppet, får du betala ett tillägg på 10 % på mellanskillnaden.
Green plank flooring

vilken bil är vanligast i sverige
rektor sventorps skola
när är trettonhelgen 2021
fast 6 letty car
utbildning fastighetsförvaltare göteborg
cherry blossom tattoo

Begär retroaktivt uppskov nu, betala engångskostnaden och få loss pengar. I slutet av 2023 gör du ytterligare en retroaktiv ändring och tar bort uppskovet från 2017. Då behöver du betala tillbaka pengarna du fick ut, men du får också tillbaka den uppskovsränta du betalat in.

För dem som sålt en bostad med vinst under åren 2015 till 2019, och skattat för den, kan det därför finnas anledning att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand.