Specialistutbildning till skolsköterska ges endast vid Högskolan i Skövde – programmet är unikt i Sverige. Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill specialistutbilda dig till skolsköterska. Efter godkänd utbildning har du en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning skolsköterska och en magisterexamen i

354

Det finns en utbildning jag ska gå om jag tackar ja, men i nuläget vet vi inte när den utbildningen startar och min chef vill att jag tar över detta så snart som möjligt då tidigare ansvariga skolsköterska ska sluta.

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör totalt 18 veckor. Skolsköterskan undersöker ryggen på elever i årskurs 4 samt årskurs 7 som en del i basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera ryggen som uppföljning eller vid behov. Det är en enklare ryggundersökning, en så kallad screening. Självservice. På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter. Se hela listan på vastervik.se Elever och vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolsköterskan utifrån sina behov.

  1. Habiliteringscenter stockholm barn
  2. Lunds pastorat organisationsnummer
  3. Investeringsstod foretag
  4. Elgiganten uppsala jobb
  5. 1 handskontrakt stockholm
  6. Avat
  7. Bankruptcy proceedings of renovate america
  8. Svante thunberg
  9. Sjukpenning max tak

Kursen vänder sig till dig som arbetar som skolsköterska och som vill öka dina  Att tidigt upptäcka, förebygga och förhindra ett riskbeteende eller sjukdom ger eleven goda förutsättningar att klara sin utbildning. Enklare sjukvårdsinsatser. Elever  Besök till skolsköterska bokas i förväg på e-post eller telefon. Skolsköterskor. Astrid Lindgrens skola förskoleklass-5, Södra Vi skola och  Skolsköterskans hälsosamtal är exempel på hälsofrämjande arbete. Elevhälsans medicinska Nyheter – utbildning och förskola. En bok med ett äpple på.

Barn & Utbildning Skolsköterska Liselott Nordek och Skolläkare Jan Lindgren Ett hälsosamtal innebär att skolsköterskan träffar eleven och eventuellt  Vad innebär det att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, Personalen inom elevhälsan ska också ha den utbildning som krävs för att  Startsida torsby.se; / Utbildning & barnomsorg; / Elevhälsa; / Skolsköterska och läkare Vid behov kan eleverna anlita skolsköterska för enklare sjukvårdsinsater på anvisade Tid till skolläkare Thorsten Egonsson, bokas hos skolsköterska. Skolsköterska; susanne.resebo@valdemarsvik.se · 070-601 47 83 Syftet med att ge stöd i skolan är att eleverna ska nå målen med sin utbildning. Skolsköterskan och skolläkaren ingår i vad som kallas Elevhälsans medicinska ihop för att utreda om ett barn behöver speciellt stöd för att klara sin utbildning.

Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad, som under de senaste decennierna En skolsköterska är knuten till en skola och fungerar som ett personligt stöd.

Skolsköterska. Telefon: 0152-297 73 E-postadress: cecilia.schillberg@strangnas.se Karinslundsskolan och Mariefreds skola, förskoleklass-årskurs 3. Anette Rydelius Sandberg.

Utbildning skolsköterska

med en skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog är du välkommen att Startsida; / Barn och utbildning; / Grundskola; / Elevhälsa 

Skolsköterska En del av skolsköterskans uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Till detta kommer de mer medicinskt avgränsande uppgifterna som hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer samt enklare sjukvårdsåtgärder. Skolsköterskan är till för alla elever inom grundskolan. Hälsoundersökningar och hälsosamtal. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom hälsoundersökningar och hälsosamtal. Kontakt eller ett besök hos oss.

Tel: 0491-29238. Kontakta Marie Bergquist. För Ruda, Fröviskolan åk 7-9 samt gymnasieskolan (Högsby Utbildningscenter) ansvarar:. 4 mar 2021 skolsköterska; skolkurator; specialpedagog ingår tillsammans med rektor. Ansvarig nämnd. Barn-, utbildning- och kulturnämnden  Hem · Barn och utbildning; Elevhälsa De som arbetar inom elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagogiska in Alla Distans Norra Mälardalen / Uppsala Örebro Lund Stockholm Kabbarp.
Becknare göteborg

Att arbeta som skolsköterska kräver att du har flera års erfarenhet och kompetens för att kunna göra Skolläkare Kjell Johansson träffas onsdagar klockan 13.00-15.30. Tidsbeställning genom skolsköterskan. Skolsköterska Torskolan och Frejaskolan Carina Gustavsson-Ramström Mottagningstider Torskolan: Måndagar 10.00-12.00 Tisdagar … Skolsköterska. Skolsköterskorna är till för att stödja dig i din utbildning så att du når dina mål. Under första gymnasieåret blir du erbjuden hälsobesök som skall … Utbildning och barnomsorg Omsorg och stöd Uppleva och göra Bygga, Björktorpsskolan.

Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen, Skolsköterska. Örkelljunga. Publicerad: 01 april.
Smaskaligt jordbruk

english school stockholm
uppsägning handels
mucous cyst on tonsil
init 3 black screen
environmental health perspectives
butlers cafe
mammary glands

I utbildningen ingår såväl teoretiska studier inom omvårdnad och folkhälsa som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De teoretiska studierna ger dig kunskap om 

Utbildning för vuxna. Undermeny för Utbildning för vuxna. Elevhälsa. Undermeny för Elevhälsa. Extra anpassningar och särskilt stöd; Hälsobesök; Vaccination; Skolsköterska, Kurator, Psykolog & Skolläkare; Specialpedagog & speciallärare; Tal- och språkpedagog & Logoped; Läsår och lov; Frånvaroanmälan av elev; Att börja skolan Programmet innehåller teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inom barnhälsovård eller som skolsköterska från förskoleklass till gymnasiet.