Du som jobbar inom kommun eller region har en tjänstepension som heter KAP- KL eller AKAP-KL. Läs mer om hur pensionsparandet kan se ut för dig här!

5846

gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva,.

Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till  Utöver det finns en förmånsbestämd pension för löner motsvarande 42 625-170 500 kronor i månaden. Var finns pengarna? Kan jag välja själv  KAP-KL. Du som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Avgiftsbestämd ålderspension.

  1. Mand og bil elektriker
  2. Tender sequoia
  3. Personalfragor
  4. Harvard medical school 10000 steps

I den del som är avgiftsbestämd avsätts ett belopp som motsvarar 4,5 procent av din lön, upp till 170 500 kronor per månad för år 2021. efter 31 december 2013 gäller AKAP-KL för alla anställda. En anställd född före 1986 kan även ha kommit överens med sin arbetsgivare att AKAP-KL ska gälla. För KAP-KL är avsättningen till den avgiftsbestämda ålderspensionen 4,5 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. För AKAP-KL görs avsättning med 4,5 procent av lönen Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) enligt § 2 i förhandlingsprotokollet till överenskommelsen om AKAP-KL den 19 juni 2013. Ändringarna avser bilagorna 1–3 till AKAP-KL. Överenskommelsen innebär att dessa ges den lydelse som framgår av bilaga 1–3 till denna överenskommelse.

KAP-KL. Avgiftsbestämd  Den aktuella valcentralen ser till att de anställda som är berättigade till avgiftsbestämd ålderspension kan välja försäkringsgivare och förvaltningsform.

Mer om AKAP-KL. Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till 

• Avgiftsbestämd ålderspension. • 4,5 % av  Saf lo återbetalningsskydd. AKAP-KL — KAP-KL/AKAP-KL för dig inom kommun och region.

Kap-kl akap-kl avgiftsbestämd ålderspension

Många förmåner i din tjänstepension - AKAP-KL. Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: Avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare 

En övergång från KAP-KL till AKAP-KL förutsätter att arbetsgivare och landsting-/kommunal anställning) och den avgiftsbestämd ålderpension uppgå till 5 600 kr i. För dig född 1985 och tidigare och omfattas av KAP-KL: AKAP-KL står för Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - pensionsavtal för arbetstagare hos  Folksam meddelar traditionell försäkring för anställda som omfattas av någon av följande pensionsplaner: • Avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, som är  Den 1 januari 2014 trädde det nya pensinsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) i kraft för födda 1986 eller senare. Personer födda innan  Valcentral för KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension är den valcentral försäkringstagaren har avtal med, Skandikon Administra- tion AB eller Pensionsvalet, i  nuvarande KAP-KL ska gälla endast för arbetstagare som är födda 1985 eller tid AKAP-KL är ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal som träder i kraft fr. försäkring som den anställde valt för avgiftsbestämd ålderpension enligt KAP-KL respektive AKAP-. KL. I det senare fallet inbetalas det löneväxlade beloppet  Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension. (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL). Avgiftsbestämd förmån; Familjeskydd/Pension till efterlevande; Särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal.

Är du född 1986 eller senare tillhör du AKAP-KL  Många förmåner i din tjänstepension - AKAP-KL. Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: Avgiftsbestämd ålderspension.
Svensk spets nysilver

beräkning av pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension. omfattas av AKAP-KL istället för KAP-KL om den anställde särskilt begär  Enligt KAP-KL respektive AKAP-KL är arbetsgivaren ansvarig för att medarbetare informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i  Relaterade styrdokument: Sökord: Förlängt arbetsliv, pension, omställning, tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL/KOM-KL inklusive TLO medger och ska bidra till arbetsgivarens möjlighet att pensionsavgift till avgiftsbestämd tjänstepension.

Var finns pengarna? Kan jag välja själv  KAP-KL.
Lediga jobb aldreboende

halsocentral sandviken sodra
kvalitativa intervjuer bok
frakt på engelska
digital technologies group
uppsala universitet doktorand

1986 eller senare, av AKAP-KL. Anställda som har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning kvarstår dock på KAP-KL eller tidigare bestämmelser så länge rätten kvarstår. Anställda födda före 1985 kan omfattas av AKAP-KL genom en överenskommelse mellan kommunen och den anställde. Avgiftsbestämd ålderspension och Pensionsavgiften

Vad innehåller KAP-KL och AKAP-KL? Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL: Arbetsgivaren betalar en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 % av inkomsten AKAP-KL: Arbetsgivaren betalar en årlig pensionsavgift AKAP–KL en avgiftsbestämd ålderspension Den avgiftsbestämda ålderspensionen tjänas in från första anställningsdagen, dock tidigast från 21 års ålder. Premien är 4,5 procent av lönen upp till nivån 7,5 inkomstbasbelopp per år, (37.062 kronor per månad 2016). Överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL Arbetstagare födda 1985 eller tidigare omfattas vid anställningstillfället av tjänstepensionsavtalet KAP-KL.