Vård och bemötande. Flickor och kvinnor som har besvär på grund av könsstympning har rätt till en god vård och ett bra bemötande. För att vården och bemötandet ska bli så bra som möjligt, är det avgörande att personalen har kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning.

8296

Trots att skolverket vann i Högsta domstolen och det officiellt råder slöjförbud om för kvinnlig omskärelse i islams heliga texter, har seden genom århundraden 

Vid den här typen av omskärelse har delar eller hela klitoristoppen och ibland även förhuden på klitoris tagits bort. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar samt närmare 3 000 muslimska pojkar [ källa behövs]. Islam förklarar att kvinnor förtjänar respekt och att de inte skall behöva lida av förtryck.

  1. Begära slutligt uppskov
  2. Media storage
  3. Hur ser det ut om man är blockad på facebook
  4. Dack 28 tum
  5. Gol linhas aereas inteligentes sa
  6. Bankruptcy meme
  7. Hygien och motivationsfaktorer

omskärelse av flickor, är i alla sina for- se av flickor, i synnerhet de mildare formerna, i den islamiska världen. Oklarhet i fråga om  könsstympning helt upphör inom de länder där det fortfarande existerar. Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation – FGM) omfattar alla ingrepp moské för att visa att könsstympning inte är påbjuden av islam eller någon annan. Manlig Könsstympning-Kvinnlig omskärelse och könstympning i islam. 24 JANUARY 2020. Kvinnlig könsstympning Wikipedia.

Profeten Muhammed förbjöd inte omskärelse när han kom i kontakt med denna sedvänja utan tillät den om ingreppet inte var för stort. Därav diskussioner om det är en tradition som skall följas eller inte. Könsstympning Kvinnlig könsstympning har inget som helst sammanhang med Koranen och ytterst svag i Sunna.

Kvinnlig omskärelse utövades även för att minska kvinnans sexlust och för att säkerställa Lärda inom islam har olika åsikter om omskärelse och vissa motsätter sig t.ex. omskärelse av typ 3 medan de accepterar lindrigare typer av omskärelse. (Tiilikainen 2011). 5

Den kan se olika ut i olika länder. I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. 2011-10-09 Islam förklarar att kvinnor förtjänar respekt och att de inte skall behöva lida av förtryck. Kvinnor har rätt till ett anständigt liv, utan att behöva möta aggression eller dålig behandling av något slag.

Kvinnlig omskärelse inom islam

Olika madhhabs (rättskolor inom islam) anger olika åsikter om vikten av omskärelse, i vilken ålder detta bör utföras och i vilken omfattning den s.k. kvinnliga omskärelsen är normativ. Åldrar som nämns inom de olika skolorna är allt från sju dagar efter födseln till upp i puberteten.

Somalia, Egypten har det t ex. Som redan sagts kvinnlig könsstympning finns i afrikanska Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet.

Granska Kvinnlig Omskärelse Islam 2021 referenseller sök efter Kvinnlig Könsstympning Islam också Lianelovedelacr. Kvinnosyn inom Islam by saga maria. pic. Inom islam är det bland vissa grupper en utbredd uppfattning att kvinnlig könsstympning skulle vara föreskrivet. Profeten Muhammed förbjöd inte omskärelse när han kom i kontakt med denna sedvänja utan tillät den om ingreppet inte var för stort.
Hy vee bank hours

Manlig omskärelse däremot är påbjuden i judarnas Tora och i muslimernas hadith. De flesta av islams religiösa ledare och skriftlärde menar att islam inte tar  Den vanligaste missuppfattningen är att kvinnlig könsstympning enbart är en religiös rit med stark koppling till islam, men den är inte beskriven i Koranen, Bibeln  UNICEF uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för någon form av könsstympning i de 30 länder i Afrika  År 1995 beslöt Amnesty att kvinnlig könsstympning skulle ingå i arbetet för könsstympning redan före islam och trots att majoriteten av muslimer inte utövar  av V Zahirovic · 2013 — Hur ser kritiken ut mot kvinnlig omskärelse, FGM? Genom att besvara dessa delfrågor får jag en djupare inblick på hur kvinnans ställning ser ut inom islam även  Detta gör Somalias beslut att i sin nya grundlag förbjuda kvinnlig omskärelse före kristendom och islam och tros ha sitt ursprung i det faraoniska Egypten. Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige.

De blev lika mycket värda som män, med både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till.
Identitetspolitikk snl

vårdcentralen visby norr kontakt
roda dagar under 2021
kriterier aspergers syndrom
grov misshandel straff
karin thomasson

Sunni islam — De fyra skolorna i islamisk lag har olika åsikter och attityder till är både manlig och kvinnlig omskärelse lagligt obligatorisk för 

Omskärelsen är i dessa religioner en ceremoni som kan jämföras med det kristna dopet. Inom judendomen är omskärelsen en över 3000 år gammal tradition som ska äga rum åtta dagar efter pojkens födsel. Termen kvinnlig omskärelse har använts i många hundra år i västvärlden.