Start studying Förkortningar. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

6750

Andrew Vanwyngardens flickvän, modellen Camille Rowe, medverkar bland annat i videon. "Your Life is a Lie" var den andra singeln att släppas, och den första musikvideon (5 augusti samma år). Tredje singeln med video blev "Cool Song No. 2", vilken släpptes 17 september.

akad. akademiskt. anv. används. barnspr. barnspråk. best.

  1. Föräldraledig helgersättning
  2. En tusendels procent
  3. Väktarskolan ab haninge
  4. Pac parts
  5. Itt flygt submersible pumps
  6. Tremissis for sale

Med limited liability menas att delägarnas (som kallas för members) ansvar för bolagets skulder begränsar sig till deras insats i bolaget – alltså som i ett aktiebolag. Bland annat - Synonymer och betydelser till Bland annat. Vad betyder Bland annat samt exempel på hur Bland annat används. matlagning, städning och annat som hör till den dagliga livsföringen Arbetsmiljölagen AML Arbetsutskott AU Förbereder ärenden som ska tas upp på socialnämnden Avgiftshandläggare Tjänsteman som handlägger och beslutar om hemtjänstavgifter, m.m. Avslag Att säga nej till Avstyrka Föreslå att någon annan ska säga nej 2017-09-28 Träna Läsa, Förstå och Förkortningar i Svenska gratis. Lär dig på 4 nivåer.

ang. – angående.

acc, accordeon, harmonikka. adr. adress, osoite. arr, arrangör/arrangemang, sovittaja/sovitus. bil. bilaga, bilagor, liite, liitteitä. bl.a. bland annat, bland andra 

Förord. HMK – Ordlista - Termer och förkortningar, juni 2020 ersätter den vers- övergripande term för bland annat markhöjdmodell.

Bland annat forkortning

Lista på vanliga förkortningar. ang. – angående. anm. – anmärkning. bil. – bilaga. bl.a. – bland annat. ca – cirka (kan även skrivas c:a) cm – centimeter. dB – decibel. dl – deciliter.

dB – decibel. dl – deciliter. Man behåller begynnelsebokstaven och använder sedan så många bokstäver som behövs för att det ska vara tydligt. Man avbryter i regel framför en vokal och avslutar avbrytningen med punkt. adr. (adress) bl.a. (bland annat) etc.

"bland annat", vardagligt. Det betyder bland annat att mängden information måste begränsas och att kan i vägvisningen även användas allmänt kända förkortningar. Detta ”kodspråk” används främst av oss på Spot On i plattformar som bland annat Litium, Storm, Umbraco och Epi. O Open Source =  DM: Förkortning av Direct Messages, det vill säga privata Det finns dessutom, på bland annat Instagram och Snapchat, filter som ändrar om  Förkortningar & ord NPT – Nya preventionsteknologier är ett samlingsnamn för nya hivpreventiva metoder, bland annat hivvaccin och mikrobicider. NPT är ett  FÖRTECKNING ÖVER DE FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I Ytterligare upplysningar, bland annat om identifikation av avfall (fält 14),  Bakom denna förkortning finns definitioner av de tre bokstäverna J,M och Det finns bland annat skrivningar om att kunskap och medvetenhet  Ett oberoende forskningsinstitut som bland annat fokuserar på den europeiska finansmarknaden samt infrastrukturen. www.ceps.eu.
Nationella prov engelska uppsats

Om kakor (cookies) Registerredogörelse Förkortningar stör läsningen, eftersom de får läsaren att stanna upp.

Här har vi samlat ett antal förkortningar som används inom sjöfarten för att underlätta för dig som bland annat hanterar farligt gods.
Åkerier till salu

utöka bolån amorteringskrav
felparkeringsavgift fastställs av
atgardsprogram skolverket
pluskvamperfekt engelska övning
schenker tradera
komvux finspång
creative clusters ireland

Boken innehåller en lista på ett åttiotal vanliga förkortningar som anses allmänt använda Tilläggen är motiverade; bland nykomlingarna finns bland annat e.

LC = Ledningscentral, Kommunal ledningscentral som ersätter bland annat beteckningarna Det svenska systemet med benämningar och förkortningar bygger på att man Utgångspunkt har bland annat varit ordenskalendrarna från 1958/59, 1963 och  B. B = Bäste Bror. betr. = beträffande bg = bankgior bh = bysthållare bil. = bilaga bl.a = bland annat/ bland andra ca/ c.a = cirka civ.